Pastoraal

Op de blog

Doelstelling

Hart staat voor betrokkenheid, passie, moed, motivatie, bezieling, beleving, enthousiasme, kiezen, willen, vertrouwen en volharden. Handen staat voor toepassen, uitvoeren, gedrag, concreet maken, aan de slag gaan, in de praktijk brengen, oefenen en doen. We willen zo de leerlingen aanzetten om zelf de verantwoordelijkheid op te nemen voor hun eigen leerproces.

Als school willen we goed onderwijs verstrekken. We zijn er van overtuigd dat we in het proces van leren, ontwikkelen en groeien aandacht moeten hebben voor een evenwichtige en geïntegreerde ontwikkeling van het 'denken', het 'voelen' en het 'willen': hoofd, hart en handen.Hoofd staat voor kennis, inzicht, begrip, betekenis, bewustwording, reflectie en begrip.

Inspiratiebron

Onze inspiratie halen wij uit het levensverhaal van Jezus van Nazareth. Het is een verhaal van vertrouwen van de mens in de zegen van God. De christelijke geloofstraditie doet ons op een bezielde en begripvolle manier omgaan met volwassenen en kinderen.

Pastoraal

Binnen onze school is er een werkgroep pastoraal. Deze trekt en organiseert pastorale activiteiten doorheen het schooljaar. De pastoraal op school richt zich naar iedereen: volwassen en kinderen. Samen met de directie is de werkgroep ook 'medebewaker' van de pastorale spirit binnen de school. Met pastorale spirit bedoelen we de visie zoals uitgestippeld in de opdrachtverklaring van het VSKO alsook de schooleigen visie.

De bouwstenen van pastoraal zitten vervat in de vier stapstenen: gemeenschap vormen, getuigen, dienstbaarheid, beleven.

Gemeenschap vormen
We willen een gemeenschap vormen waarin iedereen op een respectvolle manier in dialoog treedt. We hebben als gemeenschap aandacht voor de zwakkere persoon. Daarnaast staan we samen stil bij de krachtigste momenten van het leven: ziekte, dood, verjaardag, huwelijk, geboorte,... Als gemeenschap scheppen we ruimte en maken we eveneens tijd voor levensvragen. Een gemeenschap vormen we niet alleen. We werken respectvol samen met de parochie, de federatie en de bredere geloofsgemeenschap.
Getuigen
Binnen godsdienstonderwijs ligt de focus niet op onderrichten maar op inspireren. Er is ruimte om het geloof persoonlijk te beleven en te verwoorden. Binnen de school maken we onze geloofsovertuiging visueel zichtbaar. In elke klas is een kruisbeeld en een godsdiensthoek aanwezig. We getuigen ons geloof ook in het schoolreglement, in het schoolkrantje, in het gebouw, in onze schoolnaam,...
Dienstbaarheid
We stellen ons dienstbaar aan de maatschappij. Binnen de schoolmuren creëren we een veilig en zorgzaam milieu voor de zwakkeren. Daarnaast hebben we aandacht voor solidaire organisaties zoals Welzijnszorg en Broederlijk Delen,...
Beleven
Iedereen krijgt kansen om een bewuste innerlijke ervaring te beleven. Er is ruimte voor bijzondere momenten vertrekkend vanuit het ritme van de school, het burgerlijk jaar, de persoonlijke beleefwereld en het liturgisch jaar.

is lid van

samen met deze scholen

© simizil.be is een website van Centrumscholen Dekenij Ieper Elverdingestraat 18 8900 Ieper BTW BE0409.832.522
Cooked & Spiced by Tasty Creations | Powered by LMD