1E

Een meter of peter voor de kinderen uit 1E

Een heel jaar lang waren zij de grootste kleuters. Nu werden ze plots de kleinste lagere schoolkinderen. Om de overstap naar de lagere school wat te verzachten, mochten de kinderen elk een leerling uit het 5de leerjaar als meter of peter kiezen.
Eerst stelden de kinderen van het 5de zich voor, vervolgens kozen de kinderen van het 1ste hun meter of peter, om ten slotte samen op de foto te staan.
Kijk je mee wie ze gekozen hebben?


Een heel jaar lang waren zij de grootste kleuters. Nu werden ze plots de kleinste lagere schoolkinderen. Om de overstap naar de lagere school wat te verzachten, mochten de kinderen elk een leerling uit het 5de leerjaar als meter of peter kiezen.
Eerst stelden de kinderen van het 5de zich voor, vervolgens kozen de kinderen van het 1ste hun meter of peter, om ten slotte samen op de foto te staan.
Kijk je mee wie ze gekozen hebben?

is lid van

samen met deze scholen

© Simizil | Cooked & Spiced by Tasty Creations | Powered by LMD