Pastoraal

Pastoraal

Doelstelling

Als school willen we goed onderwijs verstrekken. We zijn er van overtuigd dat we in het proces van leren, ontwikkelen en groeien aandacht moeten hebben voor een evenwichtige en geïntegreerde ontwikkeling van het 'denken', het 'voelen' en het 'willen': hoofd, hart en handen.Hoofd staat voor kennis, inzicht, begrip, betekenis, bewustwording, reflectie en begrip.

Hart staat voor betrokkenheid, passie, moed, motivatie, bezieling, beleving, enthousiasme, kiezen, willen, vertrouwen en volharden. Handen staat voor toepassen, uitvoeren, gedrag, concreet maken, aan de slag gaan, in de praktijk brengen, oefenen en doen. We willen zo de leerlingen aanzetten om zelf de verantwoordelijkheid op te nemen voor hun eigen leerproces.

Inspiratiebron

Onze inspiratie halen wij uit het levensverhaal van Jezus van Nazareth. Het is een verhaal van vertrouwen van de mens in de zegen van God. De christelijke geloofstraditie doet ons op een bezielde en begripvolle manier omgaan met volwassenen en kinderen.

Schoolpastoraal

Binnen onze school is er een werkgroep pastoraal. Deze trekt en organiseert pastorale activiteiten doorheen het schooljaar. De pastoraal op school richt zich naar iedereen: volwassen en kinderen.
Samen met de directie is de werkgroep ook 'medebewaker' van de pastorale spirit binnen de school. Met pastorale spirit bedoelen we de visie zoals uitgestippeld in de opdrachtverklaring van het VSKO alsook de schooleigen visie.

De bouwstenen van pastoraal zitten vervat in de vier stapstenen: gemeenschap vormen, getuigen, dienstbaarheid, beleven.

 • Gemeenschap vormen
  We willen een gemeenschap vormen waarin iedereen op een respectvolle manier in dialoog treedt. We hebben als gemeenschap aandacht voor de zwakkere persoon. Daarnaast staan we samen stil bij de krachtigste momenten van het leven: ziekte, dood, verjaardag, huwelijk, geboorte,... Als gemeenschap scheppen we ruimte en maken we eveneens tijd voor levensvragen. Een gemeenschap vormen we niet alleen. We werken respectvol samen met de parochie, de federatie en de bredere geloofsgemeenschap.

 • Getuigen
  Binnen godsdienstonderwijs ligt de focus niet op onderrichten maar op inspireren. Er is ruimte om het geloof persoonlijk te beleven en te verwoorden. Binnen de school maken we onze geloofsovertuiging visueel zichtbaar. In elke klas is een kruisbeeld en een godsdiensthoek aanwezig. We getuigen ons geloof ook in het schoolreglement, in het schoolkrantje, in het gebouw, in onze schoolnaam,...

 • Dienstbaarheid
  We stellen ons dienstbaar aan de maatschappij. Binnen de schoolmuren creëren we een veilig en zorgzaam milieu voor de zwakkeren. Daarnaast hebben we aandacht voor solidaire organisaties zoals Welzijnszorg en Broederlijk Delen,...

 • Beleven
  Iedereen krijgt kansen om een bewuste innerlijke ervaring te beleven. Er is ruimte voor bijzondere momenten vertrekkend vanuit het ritme van de school, het burgerlijk jaar, de persoonlijke beleefwereld en het liturgisch jaar.

Eerste Communie Sint-Vincentius

communie031

De kinderen van het 1ste leerjaar in Zillebeke deden op 14 mei hun eerste communie.

Lees meer...

Sober maal en sponsortocht Sint-Michiels

broederlijk delen001

Op vrijdag 31 maart stonden we een hele dag stil bij de mensen die het minder goed hebben dan wij. We hielden een sober maal met Chinese rijst van restaurant New Shanghai City.

Lees meer...

Mondiale dag in Sint-Vincentius

mondiaal001

Vrijdag voor de vakantie maakten de leerlingen kennis met Rianata, een meisje uit Burkina Faso waar water zo belangrijk is.

Lees meer...

Vastenviering Sint-Michiels

viering029

Op woensdag 22 februari stonden we samen stil bij de vasten. Dit jaar wil Broederlijk Delen zijn beste beentje voor zetten voor Burkina Faso, waar het tekort aan water een groot probleem is.

Lees meer...

Vastenviering in Sint-Vincentius

vastenviering001

Op woensdagmorgen woonden we in de kerk een vastenviering bij.

Lees meer...

Eerste Communietocht te Zillebeke

communietocht006

Vrijdag 17 februari en zaterdag 18 februari hadden we in de kerk voor de derde keer onze Eerste Communietocht voor de kinderen van de vrije basisschool Sint-Vincentius.

Lees meer...

Kerstspel in Sint-Michiels

kerstspel030
De leerlingen van het 4de leerjaar van Sint-Michiels konden eindelijk tonen waar ze zo lang aan gewerkt hadden: een prachtig kerstspel met alweer een schattige 'echte' Jezus in de kribbe.

Lees meer...

Kerstviering Sint-Vincentius

kerst001

We beleefden een stemmige viering met aangepaste teksten en liederen, met als hoogtepunt het kerstspel. Bedankt juf Marleen en de kinderen van het 2de leerjaar!

 

Lees meer...

Slotweek van Welzijnszorg in Sint-Vincentius

talenten002
De kinderen mochten allemaal iets voorbereiden om hun talenten te tonen.

Lees meer...

Welzijnszorg in Sint-Vincentius

welzijnszorg017
Tijdens de advent komen we elke donderdag samen om eens na te denken over de arme mensen in onze maatschappij.

Lees meer...