Lichaamsbeweging (sport en spel) zowel georganiseerd als niet georganiseerd, vinden we op onze school heel belangrijk.

Alle kinderen van de eerste kleuterklas tot het zesde leerjaar krijgen per week 2 lestijden bewegingsopvoeding. Onze leerkrachten lichamelijke opvoeding staan voor die lessen in.

Gymlessen zijn verplicht te volgen. In uitzonderlijke gevallen kunnen kinderen mits voorlegging van een medisch attest ontslagen worden van gymlessen of van bepaalde oefeningen tijdens die lessen.

We richten ook per leerjaar 10 zwembeurten per schooljaar in. Die gaan door in het stedelijk zwembad van Ieper. Voor het vervoer en de toegang wordt een bijdrage gevraagd. De onkosten voor het zwemmen en het vervoer van de leerlingen uit het vierde leerjaar worden door de school zelf betaald.

We moedigen kinderen zoveel mogelijk aan om deel te nemen aan buitenschoolse sportactiviteiten. Ze worden daarover tijdig door de turnleerkrachten ingelicht.

Speelkoffers bevatten spelmateriaal dat kan gebruikt worden tijdens de speeltijden. Daarmee stimuleren we het bewegen tijdens de vrije momenten op school. Er is een beurtrol per klas opgesteld voor het gebruik van het spelmateriaal. Op die manier komen alle kinderen aan bod.

Park-en bosspelen voor 3Z en 4Z

Park-en bosspelen voor 3Z en 4Z

Park- en bosspelen 3E 4E

Park- en bosspelen 3E 4E

Op 25 september nam St.-Michiels deel aan de veldloop

Op 25 september nam St.-Michiels deel aan de veldloop

60 leerlingen van St.-Vincentius namen deel aan de veldloop

60 leerlingen van St.-Vincentius namen deel aan de veldloop

 Breng je sportclub naar school

Breng je sportclub naar school

© Simizil | Cooked & Spiced by Tasty Creations | Powered by LMD