klok.jpg

Schooluren:

Voormiddag: op maandag: van 8.55 u. tot 11.40 u. en van dinsdag tot vrijdag: van 8.30 u. tot 11.40 u.
Namiddag: van maandag tot donderdag: van 13.10 u. tot 15.55 u. en op vrijdag: van 13.10 u. tot 15.05 u.

De leerlingen worden tijdig op school verwacht. Het is voor de leerkrachten aangenamer om met de volledige groep de dag te kunnen starten.
U verwittigt het schoolsecretariaat of de klasleerkracht indien uw kinderen niet aanwezig kunnen zijn.

Voor- en naschoolse opvang:

's Morgens
 • Afdeling Elverdingsestraat: vanaf 07.00 u. (betalende opvang)
 • Afdeling Maaldestedestraat: vanaf 07.00 u. (betalende opvang)
's Avonds
 • Afdeling Maaldestedestraat :
  • Maandag, dinsdag en donderdag: gewoon toezicht tot 16.15 u.
  • Vrijdag: gewoon toezicht tot 15.25 u.
  • Er is dagelijks naschoolse opvang tot 18.15 u. (vrijdag tot 17.45 u.)
  • Er is studiemogelijkheid voor de kinderen van de lagere school: elke dag, behalve op woensdag, van 16.15 u. tot 17.15 u. (vrijdag van 15.15 u. tot 16.15 u.). Daarna is opvang mogelijk tot 18.15 u. (vrijdag tot 17.45 u.).
  • Studie en opvang na het gewoon toezicht zijn betalend.
  • Voor individuele noden: afspraak op school met de opvangmoeder.
 • Afdeling Elverdingsestraat :
  • Maandag, dinsdag en donderdag: gewoon toezicht tot 16.15 u.
  • Vrijdag: gewoon toezicht tot 15.25 u.
  • Daarna kunnen de leerlingen afgehaald worden in de avondopvang.
  • Er is studiemogelijkheid voor de kinderen van de lagere school: elke dag, behalve op woensdag, van 16.15 u. tot 17.15 u.(vrijdag van 15.15 u. tot 16.15 u.). Daarna is nog opvang mogelijk tot 18.15u. (vrijdag 17.45 u.).
  • Voor de kleuters is er mogelijkheid tot avondopvang tot 18.15u. (vrijdag tot 17.45 u.)
  • Studie en opvang na het gewoon toezicht zijn betalend.

Waaruit bestaat de avondopvang :

 • In de studie ziet de leerkracht er ‘s avonds op toe dat de kinderen hun huistaak maken.
 • In de kleuteropvang staan ontspanning en spel centraal.
 • Let wel: in principe sluit de school om 18.15 u. (op vrijdag om 17.45 u.).

Op woensdag :

 • Elke woensdagmiddag wordt buitenschoolse opvang georganiseerd. Voor onze afdelingen gaat de opvang door in de Oude Veurnestraat of in de Augustijnenstraat. Na afspraak worden de kinderen per bus naar de buitenschoolse opvang gebracht. Indien méér als 4 kinderen uit Zillebeke hiervan gebruik wensen te maken, wordt ook daar een halte ingelegd.
  Het gewone toezicht in Ieper loopt tot 12.15 u. Om 12.15 u. gaat de schoolpoort dus dicht.
 • Het gewone toezicht in Zillebeke loopt tot 12.00 u. Vanaf dan is er betalende opvang mogelijk tot 13.00 u.

Opvang in de vakantie:

 • De vakantieopvang wordt georganiseerd in de kleuterscholen in de Oude Veurnestraat en de Augustijnenstraat en is toegankelijk voor alle kleuters en alle lagere schoolkinderen van alle Ieperse scholen.
 • De opvang hangt niet meer af van de scholen zelf maar van een zelfstandige VZW.
 • Coördinator van de VZW is mevrouw Tine Verschoot. Bij haar gebeuren alle inschrijvingen en worden alle afspraken gemaakt. De VZW is telefonisch te bereiken op 057/46 99 17 of 0478/58 13 70 (Tine Verschoot) of bij afwezigheid op 0473/46 72 12 (mevrouw Hilde Strycker).

Over de middag :

Kinderen die 's middags naar huis gaan kunnen tot 12 u. op de speelplaats afgehaald worden. Op woensdag kan dit in Ieper tot 12.15 u. en in Zillebeke (betalend) tot 12.45 u.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de school opnieuw open vanaf 12.45 u. We vragen met aandrang de kinderen niet vroeger dan om 12.45 u. terug naar school te sturen. Vanaf dan is er verzekerd toezicht door de leerkrachten.

© Simizil | Cooked & Spiced by Tasty Creations | Powered by LMD