Nieuwe inschrijvingen 2019-2020  -  Inschrijvingsrecht

Voor onze school met vestigingsplaatsen VBS Sint-Michiels te Ieper en VBS Sint-Vincentius te Zillebeke gelden voor het schooljaar 2019-2020 strikte inschrijfregels. Deze zijn wettelijk bepaald wanneer men het aantal kinderen in een school wil beperken (omzendbrief BaO/2012/01). Daarom is het belangrijk dat u weet welke stappen u moet zetten en welke regels van toepassing zijn als uw kind voor het eerst naar school gaat.

Is uw kind geboren in het geboortejaar 2017 of vroeger, dan kunt u het al inschrijven, zelfs als je zoon/dochter maar start in het schooljaar 2020-2021! Als uw kind al ingeschreven is, hoeft u niets te doen, het blijft ingeschreven voor de duur van de hele schoolloopbaan (van de peuterklas tot het 6de leerjaar).

Let wel: u kunt uw kind alleen inschrijven in bepaalde periodes.

Inschrijfperiodes basisonderwijs

14 januari 2019 – 1 maart 2019: voorrang voor broer en/of zus en kinderen van personeel

Tussen 1 februari en 28 februari kunnen alleen broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen en kinderen van personeel zich inschrijven.
Ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en –zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen, krijgen voorrang.
Alleen gedurende bovenstaande periode krijgen zij voorrang en hebben zij altijd plaats, want ze mogen niet geweigerd worden op basis van capaciteit. Na deze periode vervalt deze voorrangsregeling.

Vanaf 11 maart 2019: vrije inschrijvingen

Vanaf 11 maart gelden er geen voorrangsregels meer zodat iedereen kan inschrijven, en dit tot de klassen de maximumcapaciteit bereikt hebben en er dus geen plaats meer is. Ook broers en/of zussen en kinderen van personeel kunnen dan op basis van capaciteit geweigerd worden!

Belangrijk: u moet zelf aanwezig zijn bij de inschrijvingen en de sis-kaart of de ISI+ kaart of de kids-ID meebrengen.

Wanneer is de maximumcapaciteit van een klas bereikt?

De school moet op voorhand vastleggen wanneer een klas volzet is.

In onderstaand schema kan u de aantallen (op datum van 2019-01-09) lezen welke we reserveren per klas en per niveau. Deze aantallen verschillen en hebben te maken met de huidige ingeschreven leerlingen. Als u hierover meer informatie wenst kan u altijd contact opnemen met de school.

  Hele school: 483 leerlingen
  VBS Sint-Michiels Ieper
243 leerlingen
VBS Sint-Vincentius Zillebeke
240 leerlingen
  Kleuter
  Capaciteit Zittende lln gereserveerd
+ voorrangsgroep
Vrije plaatsen Capaciteit Zittende lln gereserveerd
+ voorrangsgroep
Vrije plaatsen
Totaal kleuter 97 64 33 96 36 60
Geboren in 2017 24 0 24 24 0 24
Geboren in 2016 24 24 0 24 8 16
Geboren in 2015 24 19 5 24 18 6
Geboren in 2014 24 21 3 24 10 14
  Lager
   Capaciteit  Zittende lln gereserveerd
+ voorrangsgroep
 Vrije plaatsen  Capaciteit  Zittende lln gereserveerd
+ voorrangsgroep
 Vrije plaatsen
Totaal lager 146 141 5 144 114 30
1ste leerjaar 24 20 4 24 13 11
2de leerjaar 24 24 0 24 19 5
3de leerjaar 24 26 -2 24 24 0
4de leerjaar 24 24 0 24 18 6
5de leerjaar 24 23 1 24 22 2
6de leerjaar 24 24 0 24 18 6
© Simizil | Cooked & Spiced by Tasty Creations | Powered by LMD