Nieuwe inschrijvingen 2018-2019  -  Inschrijvingsrecht

Voor onze school met vestigingsplaatsen VBS Sint-Michiels te Ieper en VBS Sint-Vincentius te Zillebeke gelden voor het schooljaar 2018-2019 strikte inschrijfregels. Deze zijn wettelijk bepaald wanneer men het aantal kinderen in een school wil beperken (omzendbrief BaO/2012/01). Daarom is het belangrijk dat u weet welke stappen u moet zetten en welke regels van toepassing zijn als uw kind voor het eerst naar school gaat.

Is uw kind geboren in het geboortejaar 2016 of vroeger, dan kunt u het al inschrijven, zelfs als je zoon/dochter maar start in het schooljaar 2019-2020! Als uw kind al ingeschreven is, hoeft u niets te doen, het blijft ingeschreven voor de duur van de hele schoolloopbaan (van de peuterklas tot het 6de leerjaar).

Let wel: u kunt uw kind alleen inschrijven in bepaalde periodes.

Inschrijfperiodes basisonderwijs

1 februari 2018 – 28 februari 2018: voorrang voor broer en/of zus en kinderen van personeel

Tussen 1 februari en 28 februari kunnen alleen broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen en kinderen van personeel zich inschrijven.
Ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en –zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen, krijgen voorrang.
Alleen gedurende bovenstaande periode krijgen zij voorrang en hebben zij altijd plaats, want ze mogen niet geweigerd worden op basis van capaciteit. Na deze periode vervalt deze voorrangsregeling.

Vanaf 5 maart 2018: vrije inschrijvingen

Vanaf 5 maart gelden er geen voorrangsregels meer zodat iedereen kan inschrijven, en dit tot de klassen de maximumcapaciteit bereikt hebben en er dus geen plaats meer is. Ook broers en/of zussen en kinderen van personeel kunnen dan op basis van capaciteit geweigerd worden!

Belangrijk: u moet zelf aanwezig zijn bij de inschrijvingen en de sis-kaart of de ISI+ kaart of de kids-ID meebrengen.

Wanneer is de maximumcapaciteit van een klas bereikt?

De school moet op voorhand vastleggen wanneer een klas volzet is.

In onderstaand schema kan u de aantallen (op datum van 2018-01-09) lezen welke we reserveren per klas en per niveau. Deze aantallen verschillen en hebben te maken met de huidige ingeschreven leerlingen. Als u hierover meer informatie wenst kan u altijd contact opnemen met de school.

  Hele school: 487 leerlingen
  VBS Sint-Michiels Ieper
247 leerlingen
VBS Sint-Vincentius Zillebeke
240 leerlingen
  Kleuter
  Capaciteit Zittende lln gereserveerd
+ voorrangsgroep
Vrije plaatsen Capaciteit Zittende lln gereserveerd
+ voorrangsgroep
Vrije plaatsen
Totaal kleuter 96 50 46 96 40 56
Geboren in 2016 24 0 24 24 0 24
Geboren in 2015 24 15 9 24 18 6
Geboren in 2014 24 18 6 24 9 15
Geboren in 2013 24 17 7 24 13 11
  Lager
   Capaciteit  Zittende lln gereserveerd
+ voorrangsgroep
 Vrije plaatsen  Capaciteit  Zittende lln gereserveerd
+ voorrangsgroep
 Vrije plaatsen
Totaal lager 151 142 9 144 117 27
1ste leerjaar 24 20 4 24 19 5
2de leerjaar 28 28 0 24 23 1
3de leerjaar 24 23 1 24 17 7
4de leerjaar 24 20 4 24 22 2
5de leerjaar 24 24 0 24 21 3
6de leerjaar 27 27 0 24 15 9
© Simizil | Cooked & Spiced by Tasty Creations | Powered by LMD