Nieuwe inschrijvingen 2020-2021  -  Inschrijvingsrecht

Voor onze school met vestigingsplaatsen VBS Sint-Michiels te Ieper en VBS Sint-Vincentius te Zillebeke gelden voor het schooljaar 2020-2021 strikte inschrijfregels. Deze zijn wettelijk bepaald wanneer men het aantal kinderen in een school wil beperken (omzendbrief BaO/2012/01). Daarom is het belangrijk dat u weet welke stappen u moet zetten en welke regels van toepassing zijn als uw kind voor het eerst naar school gaat.

Is uw kind geboren in het geboortejaar 2018 of vroeger, dan kunt u het al inschrijven, zelfs als je zoon/dochter maar start in het schooljaar 2021-2022! Als uw kind al ingeschreven is, hoeft u niets te doen, het blijft ingeschreven voor de duur van de hele schoolloopbaan (van de peuterklas tot het 6de leerjaar).

Let wel: u kunt uw kind alleen inschrijven in bepaalde periodes.

Inschrijfperiodes basisonderwijs

13 januari 2020 – 28 februari 2020: voorrang voor broer en/of zus en kinderen van personeel

Tussen 13 januari en 28 februari kunnen alleen broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen en kinderen van personeel zich inschrijven.
Ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en –zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen, krijgen voorrang.

Vanaf 9 maart 2020: vrije inschrijvingen

Vanaf 9 maart gelden er geen voorrangsregels meer zodat iedereen kan inschrijven, en dit tot de klassen de maximumcapaciteit bereikt hebben en er dus geen plaats meer is.

Belangrijk: u moet zelf aanwezig zijn bij de inschrijvingen en de sis-kaart of de ISI+ kaart of de kids-ID meebrengen.

Wanneer is de maximumcapaciteit van een klas bereikt?

De school moet op voorhand vastleggen wanneer een klas volzet is.

In onderstaand schema kan u de aantallen (op datum van 2020-01-10) lezen welke we reserveren per klas en per niveau. Deze aantallen verschillen en hebben te maken met de huidige ingeschreven leerlingen. Als u hierover meer informatie wenst kan u altijd contact opnemen met de school.

  Hele school: 483 leerlingen
  VBS Sint-Michiels Ieper
243 leerlingen
VBS Sint-Vincentius Zillebeke
240 leerlingen
  Kleuter
  Capaciteit Zittende lln gereserveerd
+ voorrangsgroep
Vrije plaatsen Capaciteit Zittende lln gereserveerd
+ voorrangsgroep
Vrije plaatsen
Totaal kleuter 96 65 32 96 46 50
Geboren in 2018 24 0 24 24 0 24
Geboren in 2017 24 20 4 24 18 6
Geboren in 2016 24 25 -1 24 10 14
Geboren in 2015 24 20 4 24 18 6
  Lager
   Capaciteit  Zittende lln gereserveerd
+ voorrangsgroep
 Vrije plaatsen  Capaciteit  Zittende lln gereserveerd
+ voorrangsgroep
 Vrije plaatsen
Totaal lager 144 137 10 144 108 36
1ste leerjaar 24 24 0 24 11 13
2de leerjaar 24 19 5 24 12 12
3de leerjaar 24 21 3 24 22 2
4de leerjaar 24 27 -3 24 23 1
5de leerjaar 24 24 0 24 18 6
6de leerjaar 24 22 2 24 22 2
© Simizil | Cooked & Spiced by Tasty Creations | Powered by LMD