Even praktisch

Schoolreglement

Schoolreglement

Klik hieronder als je een bijlage wil openen. Aanvraag toedienen medicatie Infobrochure onderwijsregelgeving bao 2018-2019

Lees verder

Inschrijvingen

Waar en wanneer kan u uw kind inschrijven? Wat brengt u mee? Wanneer zijn kinderen leerplichtig? Welke documenten worden u bij inschrijving ter ondertekening voorgelegd?

Lees verder

Lesuren en opvang

We geven u een overzicht van de uren waarop de school open is en geven u inlichtingen over de voor- en naschoolse opvang.

Lees verder

CLB-medewerkers

Het CLB heeft als algemene opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen.

Meer over het CLB

© Simizil | Cooked & Spiced by Tasty Creations | Powered by LMD